Възстановяване на компютърна информация, ремонт на твърди дискове, възстановяване на повредени файлове, компютърна и мрежова безопасност, защита на информация, оптимизация и позициониране на WEB сайтове   Възстановяване на компютърна информация, компютърна и мрежова сигурност, защита на информация, Интернет маркетинг, оптимизация и позициониране на WEB сайтове
Възстановяване на компютърна информации, ремонт на твърди дискове, защита на информация, компютърна и мрежова сигурност


      Информация за контакти:

Дата:
Фирма:
* Име за контакти:
* Адрес:
* Град:
* Държава:
* E-mail:
допълнителен E-mail:

 


      Описание на информационния носител:

* Вид на носителя:
Производител:
Фирма производител:
Модел:
Капацитет:
Интерфейс:
Операционна система:
* Количество информация за възстановяване:
Начин за получаване на възстановената информация:

    Обстоятелства и наблюдения на аварията: (също така опишете, ако чувате странни щракащи или стържещи звуци и т.н.)
  

    Описание на структурата на носителя: (количество дялове / размер / файлова система, т.н.)
  

    Какви опити за възстановяване сте опитвали?
  

    Приоритетни за възстановяване файлове или папки (Много важно за Вас е да попълните това поле колкото се може по-точно и ясно)
  

    * Допълнителна информация - Вие може да ни предадете носителя лично или с помощта на куриерска служба (може да включите дата, време, куриерска служба, коментари по доставката, забележки и т.н.)
  

    

    Полетата, обозначени с * са задължителни за попълване