Възстановяване на компютърна информация, ремонт на твърди дискове, възстановяване на повредени файлове, компютърна и мрежова безопасност, защита на информация, оптимизация и позициониране на WEB сайтове   Възстановяване на компютърна информация, компютърна и мрежова сигурност, защита на информация, Интернет маркетинг, оптимизация и позициониране на WEB сайтове
Възстановяване на компютърна информация, защита на данни, информационна безопасност - Профил Възстановяване на компютърна информация, защита на данни, информационна безопасност - Поръчка Възстановяване на компютърна информация, защита на данни, информационна безопасност - Контактна информация Възстановяване на компютърна информация, защита на данни, информационна безопасност - Карта на сайта Възстановяване на компютърна информация, защита на данни, информационна безопасност - Български език Възстановяване на компютърна информация, защита на данни, информационна безопасност - Руски език Възстановяване на компютърна информация, защита на данни, информационна безопасност - Английски език
Възстановяване на компютърна информации, ремонт на твърди дискове, защита на информация, компютърна и мрежова сигурност

Computer
Security
Services

 
Ние извършваме:
Възстановяване на повредени файлове
Ремонт на твърди дискове
Защита на данни
 
Информация:
Препоръки
Мерки за сигурност

 

Изпрати на приятел

Добави в Избрани

Направи стартова страница

Съобщение за грешка

 


Възстановяване на компютърна информация, защита на данни - Заплащане

Ценообразуване

   Поради изключителното разнообразие на възможните ситуации със загуба и възстановяване на информация (изтрит файл, изтрита папка, недостъпен дял на диска, форматиран диск, размер на твърдия диск и т.н.) не може предварително да се определи реален изчерпателен ценоразпис на услугите. Всеки отделен случай е твърде специфичен и е затруднително предварително да се оцени времето за извършване на възстановяването.

   Във всеки конкретен случай след безплатна диагностика и анализ на проблема клиентът получава вариантите за цени в зависимост от нивото на реално възстановената информация. За предварителни прогнози при ценообразуването използваме оценката за трудоемкост - 20 EURO/час.

Основен наш принцип е - заплаща се само реално възстановена информация.

   Възстановяването ВИНАГИ се извършва на друг физически диск и няма възможност да се причинят допълнителни щети на оригиналния носител, което е твърде съществено при неуспешен опит за възстановяване.

Прилагаме следната система за отстъпки върху цената:

30% - Държавни учреждения с бюджетно финансиране от Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието.
20% - Държавни учреждения с бюджетно финансиране от други ведомства.
15% - Нетърговски организации или организации с идеална цел.
20% - На всички клиенти, в случай на точно посочване на имената на възстановяваните файлове и пълните пътища към тях.
30% - Корпоративни клиенти (клиенти с повече от 4 поръчки месечно).
50% - Частни лица, възстановяващи нетърговска информация (*).

   (*) Под нетърговска информация се разбира информация на частни лица (кореспонденция, фотографии, видеоклипове, дипломни работи, научни статии и т.н.), несъдържаща търговска информация и бази данни.

   (**) Под търговска информация се разбира информация, съдържаща данни по отчитане и движение на материални и финансови средства (независимо от формата на собственост), бази данни, счетоводна, проектно-конструкторска, дизайнерска, издателска и т.н. информация.

   (***) В случай на хардуерен ремонт необходимите резервни части се заплащат отделно.

 
за контакти:
 
тел:  0886 661221  ;  0878 115734
 
e-mail: support@recovery-bg.com

Възстановяване на компютърна информация, ремонт на твърди дискове, възстановяване на повредени файлове, компютърна и мрежова сигурност,защита на информация, оптимизация и позициониране на WEB сайтове

Google оптимизация и позициониране на сайтове