Възстановяване на компютърна информация, ремонт на твърди дискове, възстановяване на повредени файлове, компютърна и мрежова безопасност, защита на информация, оптимизация и позициониране на WEB сайтове   Възстановяване на компютърна информация, компютърна и мрежова сигурност, защита на информация, Интернет маркетинг, оптимизация и позициониране на WEB сайтове
Възстановяване на компютърна информация, защита на данни, информационна безопасност - Профил Възстановяване на компютърна информация, защита на данни, информационна безопасност - Поръчка Възстановяване на компютърна информация, защита на данни, информационна безопасност - Контактна информация Възстановяване на компютърна информация, защита на данни, информационна безопасност - Карта на сайта Възстановяване на компютърна информация, защита на данни, информационна безопасност - Български език Възстановяване на компютърна информация, защита на данни, информационна безопасност - Руски език Възстановяване на компютърна информация, защита на данни, информационна безопасност - Английски език
Възстановяване на компютърна информации, ремонт на твърди дискове, защита на информация, компютърна и мрежова сигурност

Computer
Security
Services

 
Ние извършваме:
Възстановяване на повредени файлове
Ремонт на твърди дискове
Защита на данни
 
Информация:
Препоръки
Мерки за сигурност

 

Изпрати на приятел

Добави в Избрани

Направи стартова страница

Съобщение за грешка

 


Възстановяване на компютърна информация - мерки за сигурност
 

Мерки за сигурност

за безпроблемно съхраняване на информация (как да намалим риска от загуба на информация):

Възстановяване на компютърна информация; информационна безопасност; сервиз за хард дискове; възстановяване на изтрити или повредени файлове,дялове,форматирани или недостъпни твърди дискове

   Единствено сигурен начин е правилно да се организира архивното съхранение на данни. С този очевиден факт се съобразяват далеч не всички системни администратори, което рано или късно довежда до плачевни резултати. Постоянно правете резервни копия на ценната информация. Използвайте за тази цел ЗАДЪЛЖИТЕЛНО други физически устройства - твърди дискове, CD или DVD дискове, други компютри в локалната мрежа ...

ПОМНЕТЕ: СЪВРЕМЕННИЯТ ХАРД ДИСК НЕ Е МЯСТО ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА КРИТИЧНА ИНФОРМАЦИЯ.

   При забелязване на първи признаци на неизправност на Вашия хард диск първото, което трябва да се направи, е незабавно да се копират важните данни на друг носител, а чак след това да се анализира ситуацията и евентуално да се потърси помощ.

   Мерките за безопасност в областта на съхраняване на компютърна информация могат условно да се разделят на 2 групи - свързани с хардуера и свързани с организацията на работа на компютъра.

Проблеми, свързани с хардуера:

   Използвайте качествен захранващ блок с достатъчна мощност, който работи нормално без скокове и плаване на напреженията, с приемливи нива на пулсация на изхода.

   На захранващия кабел, включен към твърдия диск, не закачайте никакви други устройства. Категорично не се препоръчва да се включват успоредно на този кабел охлаждащи вентилатори !!!

   При включване на кабела към твърдия диск проверете качеството на връзката и в случай на съмнения най-добре сменете куплунга.

   При използване на свързващи кабели (IDE, SATA, SCSI) използвайте само качествени модели - задължително с позлатени контакти. Окислението на контактите и вследствие на това нарушаване на връзката е доста често срещан дефект !!!

   Много от съвременните твърди дискове се нагряват достатъчно много независимо от оборотите на въртене. Затова е по-добре да се монтират обдухващи вентилатори на всички съвременни хард дискове.

   Изключете в управлението на захранването всички "зелени" функции. Постоянната работа на диска е по-безопасна, отколкото периодичните включвания и изключвания. Във връзка с това се постарайте по-рядко да изключвате компютъра.

   Ако употребявате "чекмедже" (mobile-rack), използвайте само качествени модели с позлатени контакти. В него задължително трябва да е монтиран поне един охлаждащ вентилатор.

   Ако на твърдия диск се съхранява бързопроменяща се критична информация (дори при използването на raid-масив), най-добре е да се купуват предварително тествани от специалист нови устройства и да се подменят своевременно независимо от срока на фабричната гаранция на устройството.

Проблеми, свързани с организацията на работа на компютъра:

   При инсталация на операционната система като първа стъпка инсталирайте драйверите (IDE, SATA или SCSI) на твърдия диск от производителя на дънната платка. Само след това инсталирайте драйвери за останалите устройства. Използвайте последните сигурни достъпни версии на BIOS.

   Ако се използва стара версия на Windows, а вътрешният кеш на Вашия диск е по-голям от 512 KB, обезателно поставете кръпка (patch), поправяща грешка на системата, заключаваща се в изключване на захранването (в случай на ATX), преди да успее да се съхрани на диска информацията, временно лежаща във вътрешната памет на диска (кеша).

   Данните на диска винаги трябва да се разполагат отделно от операционната система (особенно актуално при Windows). Предварително обмислете и разделете Вашия диск на оптимално количество дялове.

   Взимайте мерки за ограничаване на фрагментацията на диска. Оптималният вариант е да се създаде отделен дял за swap-файла на Windows, както и отделен дял, където чрез настройки да се пренасочат всички временни файлове, които Windows непрекъснато създава в изобилие.

   Редовно провеждайте дефрагментация и профилактика на твърдия диск. Нефрагментирани данни се възстановяват по-лесно и бързо, а и скоростта на работа на диска е по-висока.

Правни аспекти на възстановяването на данни от HDD:

   Сигурността на информацията на Вашия твърд диск абсолютно никой не гарантира. Вие юридически НЯМАТЕ ПРАВО да предявявате каквито и да е претенции за компенсация на загубените данни, например към фирмата, от която сте закупили своя компютър или твърд диск. Всяка гаранция се отнася САМО за самото устройство - и това ВИНАГИ ясно е написано на него. За данните отговаряте само Вие - правилна експлоатация, организация на архивното копиране и съхранение на данните и т.н.

   Често се бъркат ремонт на твърдия диск и възстановяване на данни. Ремонтът на устройството и възстановяването на информация са принципиално различни неща и стойността им не бива да се сравнява.

   Ремонт на устройството е привеждането му в работещо състояние със зададени от производителя фабрични технически параметри. Особеностите при ремонта на HDD обикновено водят до пълното унищожаване на наличната информация в него без възможност за възстановяване. И ако Вие изведнъж си припомните, че на диска са се намирали извънредно важни файлове и документи, а ремонтът вече е извършен, вече ще е късно - информация от такъв диск е невъзможно да се възстанови.

   Ако са Ви необходими данните - възползвайте се от услугата възстановяване на информация. След успешно възстановяване на информацията ремонт на твърдия диск е възможен, но не винаги е целесъобразен.

   Във всички случаи можете да се обръщате за поддръжка към нашата специализирана служба за възстановяване на информация.

 
за контакти:
 
тел:  0886 661221  ;  0878 115734
 
e-mail: support@recovery-bg.com

Възстановяване на компютърна информация, ремонт на твърди дискове, възстановяване на повредени файлове, компютърна и мрежова сигурност,защита на информация, оптимизация и позициониране на WEB сайтове

Google оптимизация и позициониране на сайтове